Um die Webseite von Arbeit und Leben Schleswig-Holstein e.V. optimal gestalten und fortlaufend verbessern zu können, verwenden wir Cookies. Durch die weitere Nutzung der Webseite erklären Sie sich hiermit einverstanden.

OK, damit bin ich einverstandenWeitere Informationen

Navigation

Praca w Niemczech na uczciwych warunkach

Poradnia dla Mobilnych Pracowników Europejskich w Szlezwiku-Holsztynie

Wiele wysoko wykwalifikowanych osób przyjeżdża do Szlezwiku-Holsztynu w ramach swobodnego przepływu pracowników na terenie Unii Europejskiej. Często nie znają jednak lokalnie obowiązującego prawa pracy. Oferujemy wsparcie w tym zakresie!

 Nasze poradnictwo jest bezpłatne, niezależne i poufne!

 Doradzamy:

  • pracownikom zatrudnionym na terenie Szlezwiku-Holsztynu, którzy świadczą pracę w ramach europejskiej swobody przepływu pracowników
  • pracownikom, którzy są oddelegowani do Szlezwiku-Holsztynu przez pracodawcę z innego kraju unijnego lub wysłani do pracy przez agencję pracy tymczasowej
  • osobom pochodzącym z krajów UE, które chcą prowadzić jednoosobową działalność gospodarczą w Szlezwiku-Holsztynie

 Nasze poradnictwo obejmuje między innymi takie tematy jak:

  • prawo pracy 
  • warunki zatrudnienia (godziny pracy, BHP, urlop)
  • ochrona przed wypowiedzeniem
  • postanowienia zbiorowych układów pracy
  • płace i wynagrodzenia
  • delegowanie pracowników
  • praca tymczasowa

Swobodny przepływ pracowników na terenie Unii Europejskiej

Swobodny przepływ pracowników na terenie Unii Europejskiej jest jednym z czterech podstawowych praw jednolitego rynku europejskiego: swobodnego przepływu towarów, usług, kapitału oraz swobodnego przepływu osób. Wszyscy obywatele UE mogą pracować w dowolnym państwie członkowskim na takich samych warunkach jak obywatele tych państw. Pracownicy z innych krajów UE nie mogą być traktowani gorzej niż pracownicy z Niemiec.

Poradnia dla Mobilnych Pracowników Europejskich w Szlezwiku-Holsztynie jest finansowana przez Ministerstwo Gospodarki, Transportu, Pracy, Technologii i Turystyki w Szlezwiku-Holsztynie.